Quốc hội xem xét lùi thời điểm áp dụng chương trình sách giáo khoa mới

An Khê  - Thứ sáu, 03/11/2017, 08:18 AM
Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất lùi thời điểm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới để chuẩn bị tốt hơn.

Chiều 2/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 tuy đã đạt được một số kết quả nhưng còn nhiều hạn chế bất cập. Chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được ban hành làm căn cứ biên soạn sách giáo khoa; thời gian để hoàn thành việc xây dựng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới cần nhiều hơn khoảng 1 năm so với dự kiến; việc chuẩn bị điều kiện về giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy nếu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới ngay từ năm học 2018- 2019 sẽ chưa đảm bảo về chất lượng.

Empty

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình 

-> Hành trình vượt sông tìm con chữ của học sinh bản miền núi nghèo Thanh Hóa

Theo yêu cầu của Nghị quyết 88, từ năm học 2018- 2019 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, căn cứ tình hình xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới và chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc đến tháng 9 năm 2017 và cơ sở phân tích lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo yêu cầu của Nghị quyết 88, có thể thấy nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm, do đó việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa khó đảm bảo thành công và khó nhận được sự đồng thuận, yên tâm của xã hội. Do vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với cấp tiểu học từ năm học 2019- 2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020- 2021, và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021- 2022.

Empty

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, trên cơ sở Tờ trình số 408/TTr-CP của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 845/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; trong đó có kiến nghị điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tiếp sau đó, ngày 25/10/2017, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tiến hành họp phiên toàn thể thẩm tra Tờ trình số 485/TTr-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nhận thấy, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, việc chuẩn bị cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới đã bị chậm, chưa đảm bảo theo lộ trình và tiến độ; trong khi đó, phần công việc cần triển khai trước khi áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới trên phạm vi cả nước còn rất nhiều. Do vậy, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nhất trí với sự cần thiết phải lùi thời gian bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để có điều kiện chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm tính khả thi và chất lượng khi thực hiện chương trình; tránh lặp lại những hạn chế, bất cập do việc triển khai thiếu đồng bộ như đã xảy ra khi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội.

Như vậy, so với lộ trình được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội, việc áp dụng chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới sẽ chậm lại 01 năm ở các lớp tiểu học, 02 năm ở các lớp trung học cơ sở và 03 năm ở các lớp trung học phổ thông, chứ không triển khai cùng lúc như Nghị quyết 88. Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được thực hiện ở tất cả các lớp học phổ thông từ năm học 2023- 2024.

Empty

Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất lùi thời điểm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới để chuẩn bị tốt hơn

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 vì cho rằng giáo dục là một vấn đề lớn, được cả nước quan tâm, ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Do vậy, việc lùi thời gian áp dụng để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai đại trà là rất cần thiết. Tuy nhiên, về mốc thời gian áp dụng, các đại biểu vẫn tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

Để đảm bảo hiệu quả của đề án khi triển khai, tránh lặp lại những hạn chế, bất cập đã xảy ra, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần sâu sát, điều chỉnh rà soát các kế hoạch đề án của mình, đồng thời phải hết sức mạnh mẽ trong việc chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành có liên quan khẩn trương, trách nhiệm hơn, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 88 sau khi Quốc hội có nghị quyết cho lùi thời gian. Ngoài ra phải báo cáo kết quả cụ thể, minh bạch về tiến độ trước Quốc hội.

Vừa làm vừa bổ sung: Chương trình rất cơ bản nhưng phải có độ mở. Đặc biệt, Bộ đã xin ý kiến các thầy cô để khi triển khai không bị xa lạ. Đến nay Bộ đã có khung chương trình tổng thể và đang xây dựng từng môn học. Sau khi xây dựng môn học, chúng tôi sẽ so sánh để điều chỉnh chương trình tổng thể cho phù hợp. Quan điểm của Bộ là đẩy mạnh phương pháp giảng dạy, không tập trung vào cơ sở vật chất, vừa làm vừa bổ sung…

Bộ trưởng GD&ĐT PHÙNG XUÂN NHẠ

Video: Hành trình qua sông bằng cần cẩu máy xúc của người dân vùng cao huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Bình luận