Thứ tư, 27/05/2020

Quỹ Carlsberg

  • Quỹ Carlsberg đóng góp 95 triệu DKK Đan Mạch hỗ trợ đầy lùi dịch Covid -19
    Tin tức 2 tháng trước

    Quỹ Carlsberg, hoạt động vì mục tiêu hỗ trợ các bước tiến đột phá trong nghiên cứu khoa học vì một tương lai tươi sáng, tài trợ 60 triệu DKK cho ba dự án nghiên cứu quốc tế liên quan tới việc ứng phó với virus Corona, bao gồm nghiên cứu về virus Corona, nghiên cứu về hành vi xã hội và các mô hình điện toán để xác định sự lây lan và mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch.