Thứ bảy, 16/01/2021

Rủi ro mua tài sản đấu thầu từ nợ xấu

Kinh tế 1 năm trước

Sau hơn 2 năm có hiệu lực, Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng mặc dù đã thu được những kết quả nhất định, nhưng cũng đã nảy sinh những vướng mắc khi triển khai, thi hành. 

Nguồn: Quốc hội  
BÌNH LUẬN