Thứ tư, 11/12/2019

Samsung Vina

  • Tập đoàn FLC và Samsung hợp tác chiến lược phát triển toàn diện
    Kinh tế 1 tháng trước

    Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều nội dung quan trọng trong việc khai thác, tối ưu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của cả hai bên.