Bất ngờ cách thông minh Kim “siêu vòng ba” cứu biệt thự 1.300 tỷ thoát khỏi đám cháy ở California

Bất ngờ cách thông minh Kim “siêu vòng ba” cứu biệt thự 1.300 tỷ thoát khỏi đám cháy ở California

Biệt thự của Kim “siêu vòng ba” có giá 60 triệu đô la tương đương 1 nghìn 300 tỷ đồng đã được cứu rất thông minh.

Kim “siêu vòng ba” ấn tượng với mái tóc bạch kim