Diễn viên “Cả một đời ân oán” đọ sắc Hoa hậu Ngọc Hân, Mỹ Linh

Diễn viên “Cả một đời ân oán” đọ sắc Hoa hậu Ngọc Hân, Mỹ Linh

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Lương Huyền Thanh đã có dịp đọ dáng trong một chương trình diễn ra tại Điện Biên.

Hoa hậu Mỹ Linh đọ sắc với Ngọc Hân, Huyền My trong sự kiện