“MC nông dân” Quyền Linh: Những lần “gian lận” để giúp đỡ người nghèo

“MC nông dân” Quyền Linh: Những lần “gian lận” để giúp đỡ người nghèo

MC Quyền Linh không ít lần gian lận trong các chương trình để mong người dân khó khăn có thêm vốn để lập nghiệp, xóa nghèo.

Sau Việt Trinh, MC Quyền Linh đăng ký hiến tạng sau khi qua đời