Bị trách không cứu trợ miền Trung và 1001 cách đáp trả của sao Việt

Bị trách không cứu trợ miền Trung và 1001 cách đáp trả của sao Việt

Tuấn Hưng, Ngọc Trinh… là những sao Việt bị nhắc nhở vì sao không cứu trợ miền Trung như Thủy Tiên – Công Vinh.

Người nông dân mất trắng, Thủy Tiên trao ngay 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng