Lễ ăn hỏi ngập tràn sắc đỏ của tuyển thủ Duy Mạnh và Quỳnh Anh

Lễ ăn hỏi ngập tràn sắc đỏ của tuyển thủ Duy Mạnh và Quỳnh Anh

Duy Mạnh và Quỳnh Anh chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội với sắc đỏ ngập tràn rực rỡ.

Lộ hình ảnh đầu tiên tại nhà tuyển thủ Duy Mạnh – Quỳnh Anh trước lễ ăn hỏi