Sinh tử tập 3: Công an bao che tội ác, ông Tỵ thế mạng với 2 tỷ đồng

Sinh tử tập 3: Công an bao che tội ác, ông Tỵ thế mạng với 2 tỷ đồng

Sinh tử tập 3 tiếp tục giải quyết hậu quả vụ sập mỏ đá ở tập trước, các âm mưu đã bắt đầu.

Sinh tử tập 2: Mỏ đá sập, con trai Chủ tịch tỉnh mải mê với nhân tình