Sinh năm 1995 là mệnh gì?

Thứ ba, 23/12/2014, 18:00 PM
Người sinh năm 1995 tức tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa hay Sơn Đầu Hỏa, nghĩa là "lửa trên núi".

Sinh năm 1995 là mệnh gì?

Người sinh năm 1995 là tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa trong ngũ hành.

Tại sao biết người sinh năm 1995 là mệnh Hỏa?

Biết người sinh năm 1995 là mệnh Hỏa dựa trên công thức tính mệnh đơn giản và dễ nhớ như sau: Can + Chi = Mệnh.

Trong đó, giá trị của các Can là:

Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3
Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Giá trị của các Chi lần lượt là:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2
Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Giá trị của Mệnh là kết quả của Can + Chi, chú ý nếu kết quả lớn hơn 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh:

Kim = 1 Thủy = 2 Hỏa = 3
Thổ = 4 Mộc = 5

Theo cách tính trên, người sinh năm 1995 tức tuổi Ất Hợi sẽ thuộc mệnh Hỏa vì: Ất + Hợi = 1 + 2 = 3 => Mệnh Hỏa

 sinh-nam-1995-la-menh-gi-giadinhvietnam.com 1

Sinh năm 1995 (tuổi Ất Hợi) là mệnh Hỏa.

Một cách tính mệnh khác ra kết quả cụ thể hơn (ví dụ Thành Đầu Thổ, Dương Liễu Mộc,...)

Có thể dùng tên năm theo Can Chi và dùng bảng sau để tra Mệnh:

Tên năm tính theo Can Chi Mệnh tương ứng

Giáp Tý, Ất Sửu

Giáp Dần, Ất Mão

Giáp Thìn, Ất Tỵ

Giáp Ngọ, Ất Mùi

Giáp Thân, Ất Dậu

Giáp Tuất, Ất Hợi

Bính Tý, Đinh Sửu

Bính Dần, Đinh Mão

Bính Thìn, Đinh Tỵ

Bính Ngọ, Đinh Mùi

Bính Thân, Đinh Dậu

Bính Tuất, Đinh Hợi

Mậu Tý, Kỷ Sửu

Mậu Dần, Kỷ Mão

Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

Mậu Ngọ, Kỷ Mùi

Mậu Thân, Kỷ Dậu

Mậu Tuất, Kỷ Hợi

Canh Tý, Tân Sửu

Canh Dần, Tân Mão

Canh Thìn, Tân Tỵ

Canh Ngọ, Tân Mùi

Canh Thân, Tân Dậu

Canh Tuất, Tân Hợi

Nhâm Tý, Quý Sửu

Nhâm Dần, Quý Mão

Nhâm Thìn, Quý Tỵ

Nhâm Ngọ, Quý Mùi

Nhâm Thân, Quý Dậu

Nhâm Tuất, Giáp Tý

Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

Phú Đăng Hoả (Lửa đèn to)

Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Sơn Đầu Hoả (Lửa trên núi)

Giản Hạ Thuỷ (Nước khe suối)

Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Thiên Hà Thuỷ (Nước trên trời)

Sơn Hạ Hoả (Lửa chân núi)

Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)

Tích Lịch Hoả (Lửa sấm sét)

Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Thiên Thượng Hoả (Lửa trên trời)

Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)

Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Trường Lưu Thuỷ (Nước chảy mạnh)

Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

Đại Hải Thuỷ (Nước biển lớn)

Người sinh năm 1995 là tuổi Ất Hợi, tra trong bảng là thuộc mệnh Sơn Đầu Hỏa, nghĩa là "lửa trên núi".

Kỷ Đằng

Từ khóa:
Bình luận