Thứ hai, 16/09/2019

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hậu Giang

 • Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức gia đình
  Tin tức 1 tháng trước

  Đây là hoạt động thường niên của Sở VHTTDL Hậu Giang, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.

 • Hậu Giang: 19 cá nhân được vinh danh “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”
  Tin tức 4 tháng trước

  Đây là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, nhằm trân trọng ghi nhận những công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành VHTTDL.

 • Xây dựng pa nô tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
  Tin tức 5 tháng trước

  Việc xây dựng pa nô nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mỗi thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ngày càng tiến bộ, hạnh phúc.