Cụ ông 90 tuổi suýt chết vì hàm răng giả rơi vào phế quản

Cụ ông 90 tuổi suýt chết vì hàm răng giả rơi vào phế quản

Nha sĩ không may làm rơi răng giả vào phế quản cụ ông 90 tuổi, đe dọa tính mạng.

Liên tiếp các ca cấp cứu vì nuốt răng giả, hóc xương, hóc tăm