Sa búi trĩ có nguy hiểm không?

Sa búi trĩ có nguy hiểm không?

Sa búi trĩ có thể xuất hiện ở trong hoặc bên ngoài hậu môn), làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Gián cắn có nguy hiểm không?