Tại sao thò chân ra ngoài chăn lại ngủ ngon hơn?

Tại sao thò chân ra ngoài chăn lại ngủ ngon hơn?

Các nhà khoa học đã chứng minh nếu thò một chân hoặc thậm chí cả hai chân ra khỏi chăn, bạn sẽ ngủ ngon hơn. Tại sao vậy?

Tại sao nên mang tất khi đi ngủ?