Tại sao nguy cơ suy giãn tĩnh mạch chân ở phụ nữ cao hơn nam giới?

Tại sao nguy cơ suy giãn tĩnh mạch chân ở phụ nữ cao hơn nam giới?

Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới chiếm một tỉ lệ đáng kể trên số dân, trong đó 70% là nữ. Ở Việt Nam có dự đoán bệnh sẽ gia tăng do sự phát triển của nền kinh tế và thay đổi nếp sống.