Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu oxy trầm trọng

Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu oxy trầm trọng

Thiếu oxy là một quá trình bệnh lý phức tạp do cơ thể chúng ta không được cung cấp oxy đầy đủ cho nhu cầu hoạt động bình thường của tế bào.