Rượu thuốc có cường tráng như lời đồn thổi

Rượu thuốc có cường tráng như lời đồn thổi

Trong y văn của y học phương Đông, ít thấy các bài thuốc ngâm rượu.

Những người không nên dùng rượu thuốc