Những hình thức cai thuốc lá mới nhất trên thế giới

Những hình thức cai thuốc lá mới nhất trên thế giới

Mặc dù biết hút thuốc gây bệnh mình và ảnh hưởng đến người thân, nhiều người đã dùng nhiều biện pháp để cai thuốc mà vẫn không sao bỏ được

Bộ Y tế nhận giải thưởng quốc tế về theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá