Khoa học lần đầu chứng minh tác dụng bất ngờ của việc nằm nghiêng sang trái khi ngủ

Khoa học lần đầu chứng minh tác dụng bất ngờ của việc nằm nghiêng sang trái khi ngủ

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, việc nằm nghiêng về bên trái khi ngủ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà có thể bạn chưa hề biết đến.

Ngáy ngủ quá lớn, hãy uống ly nước này...