Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào?

Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào?

Hiện nay đang giữa mùa dịch của bệnh sốt xuất huyết nên số bệnh nhân cứ tăng lên từng ngày. Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào chắc chắn là vấn đề nhiều người quan tâm

Loại muỗi nào truyền bệnh sốt xuất huyết?