Làm thế nào để không buồn ngủ?

Làm thế nào để không buồn ngủ?

Buồn ngủ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như học tập và làm việc. Vậy làm thế nào để không buồn ngủ?