Điều gì xảy ra với cơ thể khi ngủ không dùng gối?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ngủ không dùng gối?

Trên thực tế, gối đầu trên chiếc gối êm không phải là cách tốt nhất để nghỉ ngơi vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trạng của bạn.

Điều gì xảy ra khi ăn trứng mỗi ngày?