Nhịn tiểu có thể gây vô sinh, thậm chí tử vong

Nhịn tiểu có thể gây vô sinh, thậm chí tử vong

Nhịn tiểu là nguyên nhân gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hại đối với sức khỏe. Nguye hiểm có thể dẫn đến vô sinh hoặc tử vong.

Không muốn suy giảm não bộ cần tránh xa những thực phẩm này