Uống rượu bia bị đỏ mặt, vì sao?

Uống rượu bia bị đỏ mặt, vì sao?

Uống rượu bia bị đỏ mặt là hiện tượng gặp ở rất nhiều người. Hiện tượng này không phải do tửu lượng của người đó mà phản ánh tình trạng của cơ thể khi tiếp nhận lượng cồn trong rượu bia.

7 thực phẩm nên dùng sau khi uống rượu bia