Tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động chương trình sữa học đường

Tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động chương trình sữa học đường

Đề án Sữa học đường (SHĐ) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 được triển khai với tổng kinh phí 187,3 tỷ đồng.

Sữa học đường TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu “vào nhịp” sau 2 tuần triển khai