Tại sao giọng nói thay đổi trong các tình huống khác nhau?

Tại sao giọng nói thay đổi trong các tình huống khác nhau?

Giọng nói của chúng ta sẽ thay đổi theo tình huống, hoàn cảnh như cao hơn khi nói chuyện với người lạ, trầm xuống khi ở môi trường làm việc,…

Tại sao ai cũng vươn vai và ngáp khi ngủ dậy?