Dạy bé học toán thông minh theo phương pháp Finger Math

Dạy bé học toán thông minh theo phương pháp Finger Math

Phương pháp dạy bé học toán Finger Math giúp con thao tác cộng trừ các số có 2 chữ số đơn giản. Trẻ không cần đặt bút tính nhẩm vẫn có thể cho ra kết quả nhanh chóng.

Dạy trẻ cách tự vệ khỏi bị sàm sỡ khi chỉ có 1 mình