Thứ tư, 11/12/2019

sức mạnh từ những cái ôm

  • 7 điều kỳ diệu từ 12 cái ôm mỗi ngày
    Gia đình 1 tháng trước

    Nhà trị liệu gia đình người Mỹ từng cho rằng chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì sự sống và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển.