Tham gia đại tiệc ưu đãi cuối năm được nhận hữu 8 iPhone Xs Max 64Gb

Tham gia đại tiệc ưu đãi cuối năm được nhận hữu 8 iPhone Xs Max 64Gb

Chủ thẻ tín dụng Mastercard và Visa của Maritime Bank sẽ có cơ hội sở hữu 8 iPhone Xs Max 64Gb khi tham gia “Đại tiệc ưu đãi cuối năm” của ngân hàng này.

Lợi nhuận thuần của Maritime Bank tăng 7% so với cùng kỳ sau 9 tháng đầu năm