Năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

Năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiếp tục ổn định, hiệu quả, bền vững. NCB đã chú trọng tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiềm lực tài chính, đổi mới sản phẩm dịch vụ dựa trên yếu tố cốt lõi là công nghệ để cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả cho khách hàng.

NCB dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2019