Tiền ảo đảo lộn cuộc sống thật

Tiền ảo đảo lộn cuộc sống thật

 Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số ra đời năm 2009 và đang khẳng định vị trí trên thị trường giao dịch. Một số đối tượng đã lợi dụng “sức hút” của nó để lừa đảo.

Trường Đại học FPT thu học phí bằng tiền ảo Bitcoin bị cấm tại Việt Nam