Chủ tịch FLC: Thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP Việt Nam 2019

Chủ tịch FLC: Thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP Việt Nam 2019

"Một cách lạc quan, tôi nghĩ những hiệu ứng cộng hưởng từ sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều thậm chí có thể cộng thêm 0,2 - 0,5% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019".

Tập đoàn FLC chính thức đề nghị đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất