Ví điện tử GrabPay by Moca đã được kết nối với chủ thẻ SHB

Ví điện tử GrabPay by Moca đã được kết nối với chủ thẻ SHB

Đây là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Grab.

SHB tăng lãi suất huy động lên tới 7,8%/năm