SeABank Run For The Future - Gia đình chạy vì tương lai

SeABank Run For The Future - Gia đình chạy vì tương lai

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức giải “Gia đình chạy vì tương lai".

SeABank chính thức tiếp nhận Công ty tài chính Bưu Điện từ Tập Đoàn VNPT