Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vốn điều lệ bao nhiêu, hoạt động như thế nào?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vốn điều lệ bao nhiêu, hoạt động như thế nào?

Chính phủ vừa có Nghị định 07/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN và giao 7 nhiệm vụ