“70% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam”

“70% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam”

Chia sẻ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 70% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Chuyên cơ bay trực tiếp từ Nhật Bản đến Cần Thơ giao lưu văn hoá, tìm kiếm cơ hội đầu tư