Doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ 100% về phí khi mở tài khoản thanh toán

Doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ 100% về phí khi mở tài khoản thanh toán

Maritime Bank vừa ra mắt Tài khoản thanh toán M-Startup dành riêng cho Doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) với những hỗ trợ về phí lên đến 100%.

500 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp