SHB tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ

SHB tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngân hàng SHB triển khai gói sản phẩm tài trợ dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ với cơ chế linh hoạt, đáp ứng tối đa từng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp

Ví điện tử GrabPay by Moca đã được kết nối với chủ thẻ SHB