Amway Việt Nam phát triển kinh doanh song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng

Amway Việt Nam phát triển kinh doanh song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng

Trong những năm vừa qua, nhiều hoạt động xã hội được Amway tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị uy tín tại Việt Nam.

Amway Việt Nam và Bộ Y tế ký thỏa thuận hợp tác về dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi