Tài sản chung khi ly hôn được chia như thế nào?

LS Lê Thị Hồng Vân  - Thứ ba, 15/05/2018, 08:01 AM
Luật sư cho tôi hỏi: Nay tôi muốn ly hôn thì căn hộ này được chia phần cho tôi hay không, khi thỏa thuận là nhà chung dù là tài sản trước hôn nhân?

Hỏi:

Hai vợ chồng tôi kết hôn từ năm 2015. Sau khi kết hôn tôi chuyển đến sống cùng chồng trong căn hộ của anh ấy. Căn hộ này chồng tôi mua trước khi chúng tôi kết hôn. Khi chuyển đến sống trong căn hộ này, chúng tôi đã thỏa thuận đây là nhà chung của vợ chồng. Luật sư cho tôi hỏi: Nay tôi muốn ly hôn thì căn hộ này được chia phần cho tôi hay không?

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình về Tài sản riêng của vợ, chồng quy định như sau:

1 (4)_600x338

Nay tôi muốn ly hôn thì căn hộ này được chia phần cho tôi hay không? - Ảnh minh họa

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình về Tài sản chung của vợ chồng cũng quy định như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung….”

-> Làm gì khi tài sản chung bị chồng chuyển nhượng tặng mẹ chồng?

Trong trường hợp của bạn, căn hộ này của chồng bạn mua trước khi kết hôn nên đây là tài sản riêng của chồng bạn. Tuy nhiên, bạn có nhắc đến việc hai vợ chồng đã thỏa thuận đây là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, căn hộ này sẽ được coi là tài sản chung và được chia khi ly hôn nếu thỏa mãn các điều kiện Luật Hôn nhân quy định như sau:

  • Thỏa thuận xác lập tài sản chung phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
  • Nội dung cơ bản của thỏa thuận này phải quy định: căn hộ này là tài sản chung; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung và giao dịch có liên quan; điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản; nội dung khác có liên quan.
IMG_3714_600x433

Luật sư Lê Thị Hồng Vân - Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

Bạn cũng cần lưu ý là thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;

+ Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;

+ Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Video Bắt Giám đốc công ty Vinaca về việc sản xuất thuốc điều trị ung thư bằng than tre

Bình luận