Tài sản trước hôn nhân sẽ xử lý thế nào sau ly hôn?

LS Phạm Công Anh  - Thứ hai, 13/08/2018, 11:09 AM
Căn cứ vào các quy định, đối chiếu với trường hợp của bạn, xác định tiền thuê nhà là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tôi vừa kết hôn từ tháng 6 năm 2018, trước khi kết hôn, tôi có 1 căn nhà riêng. Khi lấy vợ, căn nhà này tôi cho thuê và tôi nhận tiền thuê hàng tháng. Vậy tôi muốn hỏi luật sư, tiền thuê nhà này là tài sản chung của cả 2 vợ chồng hay tài sản riêng của tôi?

2- nha sau ly hon_600x480

-> Giáo viên ngược đãi học sinh sẽ bị truy cứu thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình thì hiện nay tài sản chung của vợ chồng được xác định như sau:

-Là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; 

- Là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Empty

Luật sư Phạm Công Anh – Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Lưu ý: Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình thì: “Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của bạn, xác định tiền thuê nhà là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, tiền thuê nhà từ căn nhà riêng của bạn là tài sản chung của vợ chồng.

Video Vinh danh 4 nhà khoa học Việt Nam lần đầu tiên nhận giải Yesin

Bình luận