Sống với tôi, nhưng chồng luôn lo lắng cho người khác

Sống với tôi, nhưng chồng luôn lo lắng cho người khác

Tôi làm vợ anh, sinh con cho anh, lo lắng cho anh, nhưng lại không nhận được sự quan tâm của anh.

Muốn đàn ông si mê, đàn bà cần biết từ chối những điều này