Mệt mỏi vì lo dính bầu khi yêu tuổi “xế chiều”

Mệt mỏi vì lo dính bầu khi yêu tuổi “xế chiều”

Độ này tôi bị trễ kinh nên khá hoang mang, chỉ e trận ấy sung sức, lại không có biện pháp bảo vệ khiến tôi bị dính bầu.

Tuổi xế chiều, gừng già liệu có còn cay?