Hạnh phúc muộn màng của cô gái làm nghề 'bán hoa' trải qua 2 đời chồng

Hạnh phúc muộn màng của cô gái làm nghề "bán hoa" trải qua 2 đời chồng

Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, có những lúc hạnh phúc tưởng đã đến nhưng rồi lại vụt bay cho đến ngày tôi gặp được anh...

Cái kết buồn của chuyện tình cô gái "bán hoa" và chàng trông xe