Sau một đêm 'thân mật', bạn gái báo tin có thai yêu cầu cưới gấp

Sau một đêm "thân mật", bạn gái báo tin có thai yêu cầu cưới gấp

Chỉ sau một đêm "gần gũi", bạn gái báo tin có thai và yêu cầu cưới gấp khiến em rất băn khoăn.

Người chồng giàu có bỏ vợ con theo nhân tình, cuối đời bệnh nặng