Hành trình thoát khỏi tử thần của bệnh nhân nhiễm Covid-19

Hành trình thoát khỏi tử thần của bệnh nhân nhiễm Covid-19

“Tôi nghĩ mình đã chết, khắp cơ thể tôi đều đau đớn trong trận chiến kéo dài ba tuần” – bệnh nhân may mắn khỏi bệnh chia sẻ.

Chia sẻ của du khách trên du thuyền chở hơn 3.700 người đang bị cách ly