Từ hotgirl đi xe chục tỷ tới 'bà trùm ma túy' - Câu chuyện không của riêng Ngọc Miu

Từ hotgirl đi xe chục tỷ tới "bà trùm ma túy" - Câu chuyện không của riêng Ngọc Miu

Quen vung vãi tiền bạc trong giàu sang nên Ngọc Miu không thể nào quay đầu để rồi trở thành cánh tay đắc lực cho ông trùm ma túy Văn Kính Dương lúc nào không hay.

Ngọc Miu nói gì về việc sống chung với trùm ma túy Văn Kính Dương?