Tôi hạnh phúc nhờ có mẹ chồng!

Tôi hạnh phúc nhờ có mẹ chồng!

Mẹ chồng tôi lên ở cùng chúng tôi trước khi tôi sinh con vài ngày. Trước đó, chúng tôi ít khi gặp mặt nhau, nên mọi sự vẫn tốt đẹp.

Mẹ chồng viết về con dâu đã qua đời nhân ngày 8/3