Tỷ phú Bill Gates và Richard Branson cùng nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu

Tỷ phú Bill Gates và Richard Branson cùng nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu

Là những tỷ phú tự thân đứng sau hai công ty lớn nhất thế giới, Bill Gates và Richard Brason đều đang cùng nhau nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

Thư gửi năm 2019: “Chúng tôi sẽ nhìn cách các bạn xử lý biến đổi khí hậu"