Vu Lan này bạn có còn diễm phúc được ở gần mẹ cha không?

Vu Lan này bạn có còn diễm phúc được ở gần mẹ cha không?

Một mùa Vu lan nữa lại về, lại những nỗi niềm của những ai đang còn cha, những ai đang còn mẹ...

Tâm sự ngày Vu Lan: Còn cha mẹ là điều hạnh phúc nhất