Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19: 'Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus ở bất cứ đâu'

Nhân viên ngân hàng mắc COVID-19: "Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus ở bất cứ đâu"

Anh Raymond Koh vừa trải qua quá trình điều trị COVID-19 trong phòng ICU. Koh cho rằng, đừng ai cho rằng mình an toàn, bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus ở bất cứ đâu.

Bệnh nhân 87 tuổi chơi violin tạm biệt bác sĩ Vũ Hán