Sau tất cả, gia đình là điều quan trọng nhất

Sau tất cả, gia đình là điều quan trọng nhất

Gia đình rất quan trọng vì không ai có thể sống một mình mọi lúc. Chúng ta cần những người khác hỗ trợ chúng ta trong hầu hết hành trình của cuộc đời.

Trại hè FLC Family Camp 2019 - món quà tuyệt vời cho ngày Gia đình Việt Nam