"Tan chảy" với khoảnh khắc mẹ và con trai cùng nhau nô đùa

Thứ tư, 11/05/2016, 12:00 PM
Các em bé luôn đem đến cho người mẹ khoảnh khắc cảm động của tình mẫu tử và cảm giác chở che bảo vệ cho những thiên thần nhỏ đáng yêu.

Tan chảy với khoảnh khắc mẹ và con trai cùng nhau nô đùa

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 1

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 2

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 3

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 4

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 5

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 6

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 7

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 8

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 9

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 10

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 11

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 12

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 13

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 14

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 15

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 16

 quottan-chayquot-voi-khoanh-khac-me-va-con-trai-cung-nhau-no-dua-giadinhvietnam.com 17

→ Bật khóc với clip đầy ý nghĩa về tình mẹ

Ảnh: Brightside

Thảo An 

Từ khóa:
Bình luận