Tăng cường các hình thức hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Bảo Anh  - Thứ bảy, 22/12/2018, 08:08 AM
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Cụ thể, khi trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS phải bảo đảm một số nguyên tắc như: Bảo đảm sự tham gia của trẻ em; không kỳ thị, không phân biệt đối xử; bảo mật thông tin cho trẻ em…

2

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư số 092018TT- BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng boiwrn HIV/AIDS

Theo Thông tư, người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện kế hoạch trợ giúp với nội dung: Tư vấn cho gia đình của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc trẻ em tại gia đình, giới thiệu trẻ và gia đình tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp;  Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục tư vấn, trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, các gia đình chăm sóc thay thế;  Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan;  Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm hại.

Xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm đánh giá, xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo các dịch vụ sau:

Chăm sóc sức khỏe: Khám, chữa bệnh, xét nghiệm xác định tình trạng nhiễm HIV/AIDS, điều trị thuốc kháng HIV, thẻ bảo hiểm y tế;  Hỗ trợ dinh dưỡng: Trẻ em không đủ ăn, suy dinh dưỡng, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em thiếu kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em; Hỗ trợ giáo dục: Hỗ trợ để trẻ em được đi học, sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, học phí; Hỗ trợ tâm lý: Tư vấn tại chỗ hoặc chuyển trẻ em đến tư vấn, trị liệu tại các cơ sở chuyên sâu về tâm lý;  Hỗ trợ nơi ở: Tìm gia đình chăm sóc thay thế, cho làm con nuôi, chuyển đến cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã hội. Đối với trẻ em sống tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội cần tạo điều kiện cho trẻ em về sống tại cộng đồng cùng cha, mẹ hoặc người thân thích (nếu có) hoặc tìm gia đình chăm sóc thay thế cho trẻ em.

 Chế độ trợ cấp xã hội theo quy định;  Kết nối các chương trình hỗ trợ sinh kế cho gia đình của trẻ em; Bảo vệ trẻ em và trợ giúp pháp lý, bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại.

 Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với người chịu trách nhiệm quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các ngành, đoàn thể liên quan để xác định các nhu cầu của trẻ em, xác định ưu tiên và các dịch vụ cần đáp ứng nhu cầu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các dịch vụ cần kết nối chuyển tuyến cho trẻ em.

Giám đốc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tổ chức cuộc họp đối với người được giao quản lý trẻ em và những người có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các nhu cầu của trẻ em và các dịch vụ cần đáp ứng nhu cầu cần kết nối, chuyển tuyến cho trẻ em đối với trường hợp trẻ em đang được chăm sóc tại cơ sở.

->Giật mình về con số người Việt phát hiện ung thư trong năm 2018

Xem thêm: Chuyên gia tư vấn cách xử trí tránh lây nhiễm bệnh HIV

Bình luận