Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tại Hà Nội

PV  - Thứ ba, 12/11/2019, 22:48 PM
Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất.

Theo báo cáo số 5418/BC-BCĐ, về kết quả công tác ATTP của thành phố 11 tháng năm 2019 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, trong 11 tháng năm 2019, các cơ quan chức năng thành phố tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và xử lý vi phạm về ATTP trên địa bàn thành phố.

Thành phố duy trì 718 đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP (10 đoàn tuyến thành phố và 644 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, 64 đoàn kiểm tra chuyên ngành của Công thương, Y tế, Nông nghiệp). Kết quả, đã thanh tra, kiểm tra 115.186 lượt cơ sở, phạt tiền 7.524 cơ sở với số tiền hơn 26 tỷ đồng, nhắc nhở 15.188 cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn quản lý).

Đặc biệt, Công an thành phố đã phát hiện 2.485 vụ về ATTP, xử lý vi phạm hành chính 2.485 vụ, thu nộp ngân sách gần 8,3 tỷ đồng; khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng sản xuất hàng giả, kém chất lượng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đoàn kiểm tra kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP tại các cơ sở, các đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm chất lượng.

Ha-noi01

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tại Hà Nội (Ảnh: TL)

Theo đó, tuyến thành phố đã lấy 3.925 mẫu thực phẩm gửi làm xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa và vi sinh tại labo xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 3.689 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý (đạt 94%), trong đó tập trung vào các sản phẩm tươi sống tiêu dùng hằng ngày của người dân tại các công đoạn có nguy cơ cao, các sản phẩm có nguồn gốc nông sản.

Xét nghiệm nhanh đạt 236.591/254.126 mẫu (tỷ lệ đạt 93,1%), bao gồm xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 185.559/201.695 mẫu (tỷ lệ đạt 92%); các xét nghiệm thực phẩm, dấm, phẩm màu, hàn the, foocmon... đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Nhằm quyết liệt trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã bán sát, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Chỉ thị 10-CT/TƯ ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn”; triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình về ATTP; tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP, gắn trách nhiệm của UBND và Ban chỉ đạo công tác ATTP quận huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đối với công tác ATTP.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín; hướng dẫn lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; phổ biến các quy định bảo đảm ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp; yêu cầu các cơ sở tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiu, hỏng, mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, kinh doanh thực phẩm...

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát tại các chợ cóc, chợ tạm; tăng cường sử dụng các xe chuyên dụng kiểm nghiệm nhanh trong kiểm tra thực phẩm tươi sống, các chợ siêu thị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng, ATTP theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và có những lựa chọn thông thái về thực phẩm an toàn, chất lượng...

Bình luận