Tăng cường truyền thông dân số - KHHGĐ trong công nhân viên chức, người lao động

PV  - Thứ năm, 31/12/2020, 16:21 PM
Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay với trọng tâm công tác dân số chuyển sang dân số và phát triển.

Tại Hội thảo về Dân số và Phát triển hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam, bà Đỗ Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban nữ công, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định việc thực hiện mục tiêu của công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn có bộ phận chuyên trách về công tác dân số.

"Trong giai đoạn hiện nay, với trọng tâm công tác dân số chuyển sang dân số và phát triển, các hoạt động của tổ chức công đoàn tập trung vào lực lượng công nhân, lao động trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", bà Đỗ Thị Hồng Vân nói.

Tong-lien-doan01

Bà Đỗ Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban nữ công, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Để góp phần thực hiện mục tiêu của công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng (khoá XII), Tổng Liên đoàn lao động đã xây dựng kế hoạch hành động và triển khai nhiều hoạt động, cụ thể: sự chỉ đạo, hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn các cấp về công tác dân số; công tác tuyên truyền, vận động.

Tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về công tác dân số; tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn và phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác dân số.

Theo bà Đỗ Thị Hồng Vân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục, tạp chí, trang thông tin điện tử công đoàn... Các cơ quan báo chí, truyền thông của tổ chức Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về mô hình, kinh nghiệm trong công tác dân số, kịp thời giới thiệu các mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến, cơ quan đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác dân số và nhân rộng trong các cấp công đoàn.

Tong-lien-doan02

Trọng tâm công tác dân số chuyển sang dân số và phát triển, các hoạt động của tổ chức công đoàn tập trung vào lực lượng công nhân, lao động trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (Ảnh: TL)

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, với tốc độ tăng nhanh của các KCN, KCX số lượng đoàn viên CNLĐ tăng đáng kể (hiện nay CNLĐ tại KCN là 3,7 triệu người) hầu hết là lao động trẻ, hiểu biết kiến thức dân số/SKSS còn rất hạn chế.

Đặc biệt, tình trạng sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân dẫn đến nạo phá thai ngoài ý muốn còn diễn ra phổ biến ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động và chất lượng thế hệ tương lai là vấn đề đang đặt ra với tổ chức công đoàn cần phải có thay đổi trong chỉ đạo và thực hiện về công tác dân số.

Bình luận