Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Kim Khanh  - Thứ năm, 22/08/2019, 15:30 PM
Ban Tổ chức Trung ương, Bộ TT&TT và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam.

Trong 2 ngày 21 và 22/8, tại TP Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

IMG_8674

Các đại biểu, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khẳng định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan thông tấn, báo chí.

tap-huan-xay-dung-dang_dgvh

Các học viên nghe chuyên đề 1: Một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay.

Hội nghị tập huấn này nhằm mục đích giới thiệu những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, qua đó giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm của mình về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Tham gia lớp tập huấn, có hơn 50  lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên được giới thiệu các chuyên đề về một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và giới thiệu Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

Bình luận