Thứ năm, 02/04/2020

Thái Hoà

  • Cán bộ trường Đại học Đại Nam đưa người ra nước ngoài trái phép?
    Bạn đọc 4 tháng trước

    Hàng loạt người lao động đã tin lời người tự nhận là cán bộ trường Đại học Đại Nam tại Nghệ An mời chào làm Visa xuất khẩu lao động để rồi mất oan tiền, rước lấy bực mình.