Thứ sáu, 20/09/2019

Tham công tiếc việc

  • 8 năm không nghỉ phép, cha hối hận khi con qua đời lúc ước mơ còn dang dở
    Gia đình 1 tuần trước

    Chỉ vì quá “tham công tiếc việc”, người cha này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được ở bên con trai. Chỉ đến khi con qua đời, ông mới hối tiếc những điều mình chưa làm.

  • Bạn có thuộc mẫu người tham công tiếc việc?
    Gia đình 2 năm trước

    Người tham công tiếc việc không hẳn chỉ là người làm nhiều giờ. Những người tham việc thực sự là người lúc nào cũng không thể không nghĩ tới công việc...