Thanh Hóa: Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trịnh Tuyên  - Thứ ba, 19/11/2019, 10:01 AM
Ngày 17/11, huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
33

Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại.

22

Các đại biểu dự lễ

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 42,15 triệu đồng, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và cao hơn khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM 29,04 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,12%, thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh; số tiêu chí bình quân toàn huyện tăng 13,67 tiêu chí/xã, nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019.

11

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc

Phát huy kết quả đạt được, huyện Vĩnh Lộc phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 15% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông – lâm - thủy sản: 24,8%, công nghiệp - xây dựng: 40,7%; dịch vụ - thương mại: 34,5%. Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, cơ bản không còn hộ nghèo. Đến hết năm 2020 huyện Vĩnh Lộc có 3 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Từng bước xây dựng huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.

Với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được đã góp phần quan trọng tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11%; năm 2018 tăng 15,16% và 9 tháng đầu năm 2019 tăng 20,25%; lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bình luận