Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm việc thực hiện phân bổ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

Trịnh Tuyên  - Thứ ba, 09/07/2019, 09:50 AM
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục trình phân bổ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

 UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 3456/SKHĐT – KTNN của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2019 tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó có 75/161 công trình đảm bảo các điều kiện để giao vốn; 86/161 công trình không đủ điều kiện để giao vốn theo quy định.

66684475_518688672207161_3537539458184249344_n

Nơi làm việc của Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh Thanh Hóa

Để chấn chỉnh công tác tham mưu, trình phân bổ vốn thực hiện các công trình nêu trên và đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt dự án không đúng với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định dẫn đến việc sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát lại toàn bộ quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 1297 ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định, hiện hành. Đồng thời, gửi Tờ trình về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo cáo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ các công trình khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 không đảm bảo quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ giao vốn.

Trao đổi sự việc trên, ông Trần Đức Năng, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng mới nhận được Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và đang tổ chức triển khai để báo cáo. Bên cạnh đó, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh.

Được biết, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 296 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 52%). Có một huyện đạt chuẩn NTM (huyện Yên Định); 3 huyện đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận huyện NTM (Quảng Xương, Thọ Xuân, Đông Sơn).

Bình luận